Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Pobierz PDF (122.88KB)
I. Informacje wstępne

Prywatność i bezpieczeństwo danych jest jednym z naszych priorytetów. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby stosowane przez nas środki ochrony były skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji. Zależy nam także na transparentności realizowanych procesów - jako Podmiot danych masz prawo wiedzieć, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat. Z tego dokumentu dowiesz się, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg. Jeśli jednak nie znajdziesz w nim wszystkich odpowiedzi na swoje pytania, zawsze możesz skontaktować się z: **Inspektorem Ochrony Danych** - Marcin Grott, **Zastępcą Inspektora Ochrony Danych** - Małgorzata Sitkiewicz, na adres: iod@cybergeeks.pl

II. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Cyber Geeks Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 17B (zwaną dalej Spółką). Z Administratorem można skontaktować się mailowo na adres kontakt@cybergeeks.pl.

III. Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych to także dane członków zarządu reprezentujących dany podmiot, dane pełnomocników, dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych jakie pozyskujemy, niezależnie od tego czy są one przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji, osobiście lub z innych źródeł. Zobowiązujemy się do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi. Jednocześnie gwarantujemy, że dane są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, zaś jeśli podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna zgoda, w każdym momencie możliwe jest jej odwołanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z dalszej części niniejszej Polityki dowiesz się: - **jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy,** - **jak długo przechowujemy dane osobowe,** - **jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,** - **czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom,** - **jakie są Twoje prawa w zakresie danych osobowych.**

IV. Jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy?

###### **1. Nawiązywanie stosunków gospodarczych** W przypadku nawiązywania relacji biznesowych przetwarzamy dane osobowe członków zarządu reprezentujących osobę prawną lub osób prowadzących działalność gospodarczą, dane pełnomocników, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi. Dane te są przetwarzane w celu: - zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką, będącą stroną umowy, a innym podmiotem – podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, którym jest zawarcie i realizacja umowy, - wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych na niej ciążących w związku z prowadzoną działalnością – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości, - dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony swoich praw związanych z umową zawartą pomiędzy Spółką a innym podmiotem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest możliwość dochodzenia przez nią roszczeń lub ochrona swoich praw. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach przywołanych powyżej. Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonania umowy. ###### **2. Komunikacja** Gromadzimy Twoje dane osobowe także, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji, w tym infolinii i formularza kontaktowego W zależności od kanału kontaktu zgromadzone dane mogą obejmować m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane przetwarzamy w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem, prawidłowym świadczeniem usług oraz obsługą danego kanału kontaktu. Informacje na Twój temat, znajdujące się w wiadomościach, przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu zgłoszenia oraz tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa. ###### **3. Pliki cookies lub podobne technologie** **Strona internetowa** Gdy korzystasz z naszej strony internetowej możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do niej dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na naszej stronie, jak i tych, które umieszczają linki do niej. Wobec tego, w przypadku korzystania z zewnętrznych stron internetowych, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności, zamieszczonymi na tychże stronach. **Wiadomości e-mail z informacją handlową** W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych na adres e-mail, otrzymujesz od nas wiadomości zawierające treści marketingowe. Na potrzeby mierzenia lub zrozumienia skuteczności naszych działań marketingowych oraz dopasowania treści lub działań marketingowych możemy prowadzić monitoring tych e-maili z wykorzystaniem znacznika piksel lub linków zawartych w treści wiadomości. Znaczniki piksel jest to element graficzny wielkości piksela. Za jego pomocą zbieramy informacje przede wszystkim o tym, czy wiadomość została otwarta i kiedy. Dodatkowo możemy otrzymać również Twój adres IP (umożliwia określenie Twojej przybliżonej lokalizacji), czy dane o Twoim urządzeniu, takie jak informacje o przeglądarce internetowej, rodzaju i wersji systemu operacyjnego. Zgodę na wykorzystanie przez nas znacznika piksel możesz wyrazić albo odwołać poprzez ustawienia w swoim programie lub serwisie poczty elektronicznej zgodnie ze wskazaniem jego dostawcy. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących znacznika piksel w wybranych programach lub serwisach poczty elektronicznej dostępne są na poniższych stronach: - <u>[Gmail](https://support.google.com/mail/answer/145919?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1)</u> - <u>[Apple Mail](https://www.apple.com/pl/legal/privacy/data/pl/mail-privacy-protection/)</u> - <u>[Microsoft Outlook](https://support.microsoft.com/pl-pl/office/blokowanie-i-odblokowywanie-automatycznego-pobierania-obraz%C3%B3w-w-wiadomo%C5%9Bciach-e-mail-15e08854-6808-49b1-9a0a-50b81f2d617a)</u> Jeżeli klikasz w link umieszczony w wiadomości e-mail możemy wiedzieć, że odwiedziłeś podlinkowaną stronę internetową i kiedy ta wizyta miała miejsce. Jeśli nie chcesz być monitorowany w ten sposób, w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych na e-mail poprzez kontakt z nami na adres kontakt@cybergeeks.pl. ###### **4. Marketing** Podczas wypełniania formularzy na naszej stronie internetowej możemy poprosić Cię o wyrażenie dobrowolnej zgody umożliwiającej nam przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego świadczonych przez nas usług oraz naszej działalności. W zależności od formularza zgoda może być wyrażona poprzez zaznaczenie dedykowanego pola lub podanie swojego adresu e-mail lub telefonu. Wyrażenie w ten sposób zgody jest równoznaczne z udzieleniem zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych poprzez wybrany lub podany przez Ciebie w formularzu kanał kontaktu. W przypadku gdyby wyrażenie zgody obejmowało również mierzenie lub zrozumienie skuteczności naszych działań marketingowych oraz dopasowanie treści lub działań marketingowych - profilowanie (zautomatyzowana ocena oparta na posiadanych przez nas Twoich danych osobowych), poinformujemy Cię o tym w formularzu. Jeśli się rozmyślisz, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę poprzez kontakt z nami na adres kontakt@cybergeeks.pl ###### **5. Newsletter i podobne usługi** Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Newslettera lub podobne usługi (np. zapis na webinar). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest zgoda, którą wyrażasz zapisując się na określoną usługę i udostępniając nam adres e–mail. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zrezygnować z określonej usługi i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera lub e-maila innej podobnej usługi. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane natychmiast. Możesz również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę poprzez kontakt z nami na adres kontakt@cybergeeks.pl ###### **6. Media** W przypadku mediów dane osobowe ich przedstawicieli przetwarzamy w celu bieżącego kontaktu, w szczególności na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania dziennikarzy lub przesyłania informacji związanych z naszą działalnością. Gromadzone dane mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę redakcji, adres e-mail oraz telefon. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze kontaktu z mediami.

V. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wszelkie pozyskane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają z przepisów podatkowych czy rachunkowych. Jeżeli tylko kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje tak długo jak jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością zrealizowanych operacji. Możemy też przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ochrona swoich praw. Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług lub dla innych przyczyn (w szczególności prawnych), dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

VI. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z naszych usług, co możemy określić jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto, dane mogą być przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu także na potrzeby dochodzenia lub obrony naszych praw. Przetwarzamy dane również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Dotyczy to choćby przesyłania informacji handlowej.

VII. Czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Odbiorcami danych mogą być podmioty wspierające naszą działalność (podmioty przetwarzające), w szczególności w zakresie dostarczania rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych przez nas. Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy państwowe uprawnione do dostępu do danych osobowych na mocy przepisów prawa. Ponadto możemy korzystać z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości czy audytu. Informujemy także, iż w przypadku skorzystania z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google LLC. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) – np. USA, w związku z tym, że korzystamy z usług teleinformatycznych międzynarodowych dostawców. Jeżeli udostępniamy dane podmiotom, które znajdują się poza EOG upewniamy się, że podmioty te zapewniają odpowiedni poziom ochrony, a przekazywanie danych jest wsparte odpowiednimi zabezpieczeniami, m.in. decyzjami Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych lub standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej. Wszelkie pytania dotyczące transferu poza EOG, w tym informacje o zastosowanych zabezpieczeniach, można kierować na adres iod@cybergeeks.pl.

VIII. Twoje prawa

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych realizowane jest na mocy naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przysługuje Ci także prawo do wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda). W każdym przypadku zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Możesz skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami na adres iod@cybergeeks.pl lub kontakt@cybergeeks.pl. Dodatkowo przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Każdorazowo, możesz znaleźć aktualną wersję niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Wszystkie możesz kierować na adres iod@cybergeeks.pl.

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt?
Porozmawiajmy!

Napisz do nas: