Wielowalutowe usługi płatnicze

Klient świadczył usługi z zakresu wymiany walut. Osiągnął już sukces na tym rynku, dysponował odpowiednim systemem IT oraz know-how. Postanowił uzyskać odpowiednie zezwolenia i zaoferować swoim klientom portfolio szeroko rozumianych usług płatniczych. Pierwszym krokiem w tym celu było zaoferowanie użytkownikowi wielowalutowych rachunków płatniczych z możliwością realizowania w ich ciężar przelewów w kraju i za granicę.

Image

Projekt w pigułce

Branża

Finansowa

Technologie

Java, Kotlin, Spring Boot, PostgreSQL, Angular, PHP, Kubernetes, Docker, Liquibase

Czas trwania

18 miesięcy

Zespół

1 Team Lead

7 Backend Developers

2 Frontend Developers

2 Android Developers

2 iOS developers

1 UI designer

1 UX designer

1 Project Manager

2 Business Analysts

Forma współpracy

Agile, Time & Material

Zakres
 • Consulting - business

 • Consulting - legal & regulations

 • Product workshops & analysis

 • UI/UX design

 • Technical stack assessment

 • API architecture

 • Frontend development

 • Backend development

 • Website development

 • Native mobile apps

 • Multiple internal integrations

 • QA

 • SLA & maintenance

Innowacje i wyzwania

Innowacją w tym projekcie było wykorzystanie na szeroką skalę mikroserwisów i komunikacji asynchronicznej, mimo konieczności realizacji projektu w otoczeniu dużego monolitycznego centralnego systemu. Ciekawe było wprowadzenie unikalnego modelu przelewów realizowanych także na telefon oraz na e-mail, również do osób nieposiadających jeszcze konta w serwisie klienta.

Głównym wyzwaniem było zbudowanie od podstaw kompletnego systemu transakcyjnego dla Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP). Musieliśmy nie tylko stworzyć wszystkie systemy informatyczne, wpasować je w już istniejącą infrastrukturę klienta, ale też zadbać o wszelkie kwestie prawne i regulacyjne. Sam projekt systemu był wymagający, gdyż zakładał świadczenie usług w oparciu o rachunki płatnicze prowadzone w wielu walutach dla użytkownika. Dodatkowo jednym z głównych założeń klienta było zapewnienie możliwie prostego rozwoju i rozbudowy systemu o nowe usługi płatnicze. Konieczne było też zapewnienie wysokiej wydajności i skalowalności z uwagi na już posiadaną przez klienta dużą bazę klientów, jak i ambitne plany rozwoju. Ułatwieniem nie była konieczność ścisłej integracji nowych systemów z już istniejącymi systemami klienta tak, by obecna baza klientów mogła od razu zacząć korzystać z nowych usług.

Image

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt?
Porozmawiajmy!

Napisz do nas: