Kompleksowy system AML dla FinTech

Klient świadczył usługi na rynku finansowym, a jego systemy transakcyjne spełniały wszystkie dotychczas obowiązujące wymogi prawne i regulacyjne. Klient chciał poszerzyć portfolio swoich produktów o nowe usługi regulowane, zwiększając jednocześnie bazę swoich klientów. Konieczne stało się znaczące rozwinięcie procesów AML: KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business), CDD (Customer Due Diligence), EDD (Enhanced Due Diligence), TMS (Transaction Monitoring System) oraz ich automatyzacja. Dodatkowo zbiegło się to w czasie z wejściem w życie nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, nakładającej nowe obowiązki na podmioty regulowane.

Image

Projekt w pigułce

Branża

Finansowa

Technologie

Java, PHP, .Net, Swift, Kotlin, CSS, HTML, JS, Bootstrap

Czas trwania

4 miesiące

Zespół

4 Team Leads

11 Backend Developers

5 Frontend Developers

1 Fullstack Developer

2 Android Developers

2 iOS Developers

6 QA Specialists

1 Project Manager

1 Business Analyst

Forma współpracy

Agile, Fixed Price

Zakres
 • Consulting - legal & regulations

 • Product workshops & analysis

 • UI/UX design

 • Technical stack assessment

 • API architecture

 • Frontend development

 • Backend development

 • Mobile apps development

 • Multiple internal & external integrations

 • QA

 • SLA & maintenance

Innowacje i wyzwania

W przypadku tego projektu innowacyjnym podejściem było skrojenie wszystkich procesów i systemów informatycznych na miarę dla konkretnego klienta. Z założenia nie wykorzystywaliśmy w trakcie realizacji tego projektu usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych. Dzięki temu powstały system nie tylko został dopasowany dokładnie do potrzeb klienta, ale też nie generuje stałych kosztów zależnych od wielkości bazy klientów, czy liczby wykonanych weryfikacji AML. Sam system jest też w dużym stopniu zautomatyzowany, co znacznie ogranicza liczbę pracowników koniecznych do jego obsługi.

Największym wyzwaniem przy takich projektach jest zawsze odpowiednie przełożenie przepisów prawa i regulacji na konkretną sytuację klienta oraz finalne rozwiązania techniczne i procedury. W tym przypadku klient miał dodatkowo jasne oczekiwania, by możliwie jak największa część systemów odpowiadających za poszczególne podprocesy AML były zbudowane indywidualnie dla niego, bez korzystania z gotowych rozwiązań rynkowych. Jednocześnie nadal należało zapewniać pełną zgodność i audytowalność systemów dla regulatorów i niezależnych doradców. Prac nie ułatwił też niejasny na początku zakres działań i nieprzekraczalny, bardzo ambitny termin uruchomienia produkcyjnego dla całej bazy klientów jednocześnie.

Image

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt?
Porozmawiajmy!

Napisz do nas: