Migracja infrastruktury On-Premise do Cloud

Klient świadczy usługi za pośrednictwem serwisu online. Szybko rosnąca baza użytkowników oraz wdrażanie usług na nowe rynki wymagało dopasowania środowiska IT, aby uzyskać skalowalną i niezawodną infrastrukturę o zasięgu globalnym. Klient chciał też ograniczyć ilość zasobów, które były przeznaczone na zarządzanie architekturą sprzętową. Nowe rozwiązanie miało mu umożliwić skoncentrowanie wysiłków na programowaniu i dostarczaniu usług.

Image

Projekt w pigułce

Branża

Finansowa

Technologie

IAC (Terraform, Ansible, języki skryptowe), CI/CD (Jenkins, Octopus, narzędzia wspierające budowanie aplikacji), Kontenery (Docker, Kubernetes Engine), Native Cloud Solutions (Database, Firewall, DNS), GCP (Google Cloud Platform), AWS (Amazon Web Services)

Czas trwania

12 miesięcy

Zespół

1 Team Lead

4 Cloud Engineers / Architects

2 Database Administrators

4 System/Network Administrators

Forma współpracy

Agile, Time & Material

Zakres
  • Consulting - legal & regulations

  • Technical stack assessment

  • Cloud technologies

  • SLA & maintenance

Innowacje i wyzwania

Klient potrzebował zautomatyzować proces aktualizacji kluczowych usług tj. DNS, VPN, bazy danych itp. Wdrożyliśmy natywne usługi dostawcy chmury, które zapewniły wysokie SLA oraz w pełni automatyczny proces aktualizacji (m.in. CloudDNS, CloudSQL, CloudVPN). Zastąpiliśmy też dotychczas wykorzystywane przez klienta statyczne systemy konteneryzacji usług, które przy dużym ruchu pokazywały swoje ograniczenia. Wprowadziliśmy w ich miejsce w pełni skalowalne rozwiązanie do konteneryzacji wraz z autorskim rozwiązaniem aktualizacji bez przerw dla klientów. Dodatkową innowacją było zastosowanie rozwiązań o zasięgu globalnym, które operator chmury uruchamia we wszystkich regionach swojej sieci. Zabezpieczyło to dane klienta przez rozproszenie ich miejsca przechowywania oraz umożliwiło w przyszłości wykorzystanie dostępności tych zasobów przy uruchamianiu aplikacji klienta w dowolnym regionie na świecie.

Największymi wyzwaniami były rozmiary infrastruktury klienta oraz zapewnienie, aby wszystkie serwisy były przygotowane na trudne do przewidzenia wielokrotnie większe obciążenia (biznes klienta nie ma cykliczności, a peaki są nagłe i nieprzewidywalne). Dodatkowo proces migracji musieliśmy zaplanować tak, by nie wpłynął negatywnie na bieżące procesy biznesowe. Klient wymagał wysokiego SLA dla swoich usług, dlatego wykorzystaliśmy natywne rozwiązania dostawcy chmur.

Image

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt?
Porozmawiajmy!

Napisz do nas: