Kompletny Design System

Klient posiadał rozwijany od wielu lat portal usługowy dla swoich użytkowników. Z biegiem lat portal się rozrastał wraz z powiększaniem oferty i udostępnianiem nowych usług. Portal był rozwijany przez własne zasoby IT, ale dość niezależnie przez różne zespoły. Generowało to trudności zarówno z jego utrzymaniem i rozwojem, jak i spójnością wizualną. Klient chciał przeprojektować i odświeżyć portal, poprawiając przy tym spójność wizualną dla użytkowników. Zależało mu jednak na tym, by zagwarantować utrzymanie spójności na przyszłość oraz zwiększyć wydajność prac po stronie zespołów technicznych.

Image

Projekt w pigułce

Branża

Finansowa

Technologie

HTML, CSS (SCSS), JS (ES6 i Vue), Figma

Czas trwania

12 miesięcy

Zespół

3 UX Designers

2 UX researchers

2 Frontend Developers

1 Backend Developer

1 Project Manager

1 QA specialist

Forma współpracy

Agile, Time & Material

Zakres
  • Product workshops & analysis

  • Consulting - legal & regulations

  • UI/UX design

  • Technical stack assessment

  • Frontend development

  • QA

Innowacje i wyzwania

W tym projekcie innowacją było wprowadzenie w firmie nowego, systemowego podejścia do projektowania i wdrażania poszczególnych elementów interfejsów. System jest skalowalny i stale optymalizowany. Dodawane i modyfikowane są poszczególne elementy. Ważnym KPI dla projektu jest optymalizacja czasu pracy zespołów projektantów i deweloperów.

Wyzwaniem było stworzenie spójnego systemu komponentów w taki sposób, aby naprawić błędy w dotychczasowych rozwiązaniach, a jednocześnie zachować pozytywne doświadczenia użytkowników przyzwyczajonych do korzystania z dotychczasowej wersji portalu.

Image

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt?
Porozmawiajmy!

Napisz do nas: