Wielowalutowe karty płatnicze

Klient posiadał już działający portal finansowy oferujący różne usługi, w tym wymianę walut. Chcąc sprostać oczekiwaniom swoich użytkowników, postanowił uruchomić nowy produkt w postaci wielowalutowych kart płatniczych. Chciał w ten sposób zapewnić klientom możliwość wygodnego korzystania ze środków zgromadzonych na dostępnych już w jego portalu rachunkach walutowych.

Image

Projekt w pigułce

Branża

Finansowa

Technologie

Java, Kotlin, Spring Boot, PostgreSQL, Angular, PHP, Kubernetes, Docker, Liquibase

Czas trwania

8 miesięcy

Zespół

3 Team Leads

1 Architect

11 Backend Developers

3 Frontend Developers

2 Android Developers

2 iOS Developers

1 UI Designer

1 UX Designer

2 Project Managers

3 Business Analysts

Forma współpracy

Agile, Time & Material

Zakres
 • Consulting - legal & regulations

 • Product workshops & analysis

 • UI/UX design

 • Technical stack assessment

 • API architecture

 • Frontend development

 • Backend development

 • Website development

 • Native mobile apps

 • Cloud technologies

 • Multiple internal & external integrations

 • QA

 • SLA & maintenance

Innowacje i wyzwania

Innowacyjną cechą tego produktu była jego faktyczna wielowalutowość w działaniu. Płatności tymi kartami są zawsze realizowane w walucie transakcji, bez przewalutowania na walutę główną karty - w przeciwieństwie do większości podobnych produktów na rynku. W efekcie użytkownik może zawsze zdecydować, kiedy i po jakim kursie wymienia walutę. Jednocześnie w przypadku braku wystarczających środków w danej walucie, system może sam dobrać odpowiednie saldo w innej walucie, by przygotować odpowiednią ilość waluty do realizacji płatności. Co więcej, również rozliczenia z organizacją płatniczą są realizowane w walucie transakcji, a nie w jednej wybranej walucie po kursie organizacji.

Wyzwaniem w tym projekcie było zapewnienie autoryzacji transakcji w bardzo ograniczonym przez partnera biznesowego czasie, w szczególności w przypadku braku środków na rachunku w danej walucie. Wówczas konieczna była weryfikacja sald klienta w innych walutach, wybór najbardziej odpowiedniego dla danej transakcji, a następnie dokonanie wymiany odpowiedniej kwoty na walutę transakcji jeszcze przed autoryzacją samej transakcji. Wymagało to integracji z istniejącym systemem klienta odpowiedzialnym za wymianę walut oraz optymalizacji niektórych istniejących procesów powiązanych z obsługą rachunków walutowych klienta. Dodatkowym wyzwaniem była poprawna interpretacja setek stron dokumentacji technicznej, integracja z różnorodnymi API dostawców oraz poprawna interpretacja wymogów prawnych i regulacyjnych. Dodatkowo samo innowacyjne podejście do wielowalutowości karty, odmienne od standardu rynkowego, było wyzwaniem zarówno od strony interakcji z dostawcami, zbudowaniem silnika transakcyjno-rozliczeniowego po stronie klienta, jak i zbudowania interfejsu dla użytkownika.

Image

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt?
Porozmawiajmy!

Napisz do nas: